Професионална гимназия по транспорт в град Бургас

Специалност Електрически превозни средства

Професия Техник по ел превозни средства
Научи повече

Специалност Автотранспортна техника

Професия Техник по транспортна техника
Научи повече

Специалност Пристанищна механизация

Професия Монтьор на подемно-транспортна техника
Научи повече

Новини и събития

Родителска среща

Уважаеми родители, родителската среща за IX-XII клас ще се проведе на 26.09.2023 г. в гимназията от 18.00 часа.
Научи повече

Покана за тържествено откриване на новата 2023/2024 учебна година

Уважаеми ученици,родители,колеги и приятели на ПГ по Транспорт,

Каним ви на тържествено откриване на новата 2023/2024 учебна година 

на 15.09.2023г от 09.00ч в двора на училището!

Научи повече

Родителска среща

 
Уважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 12.09.2023 г. в гимназията от 18.00 часа.

 

 

Научи повече

Първо класиране

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, класирането след първи етап е публикувано. Документи за записване се приемат в дните 13.07 , 14.07 и 17.07.2023г от 08:00 до 18:00 часа в стая № 5 на училището.
Необходими документи за записване:
1. Заявление(по образец) – попълва се на място;
2. Свидетелство за основно образование (оригинал);
3. Медицинско свидетелство;
4. Копие от акт за раждане.
Подаване на заявления за участие във втори етап, ако не сте удовлетворени от класирането на първи етап се подават на място в Професионална Гимназия по Транспорт гр.Бургас .
Научи повече

Участие в младежкото жури на фестивала Киноваканция

Участие на Професионална Гимназия по Транспорт гр.Бургас на младежкото жури на фестивала Киноваканция.Благодарим за любопитството към непознатото и творческо вдъхновение! Очакваме с нетърпение Вашите нови опити в улавяне и представяне на уникалността на българското кино!Със специални адмирации към председателя на ученическия съвет Константин Георгиев, който освен член на журито, участва и като актьор във Френски и Български филми! https://radioburgas.net/%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81%d0…/

Научи повече

Заповядайте в нашето голямо семейство !

Скъпи ученици, обучението в нашата гимназия е период на развитие на Вашите умения, период на обучение и на проява на качествата на вашата личност. Период на общуване, на трениране на волята, усърдието и амбицията да изградите едно добро бъдеще за себе си!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gramofona.com%2Fburgas-obshtestvo%2Fot-gimnaziyata-po-transport-v-burgas-kanyat-sedmoklasnicite-v-tyahnoto-golyamo-semeystvo%3Ffbclid%3DIwAR0ghAirT1aoBc2L8XFNGp3U08FRUyWLpNLTjrIRhN2f47d-dyoF6rG0wd0&h=AT3dIu3zaHm9oaVX-HdnhcBJrbzo1gK0SUGBr2SYwzpI6FldQAKntFttkbUzDyCjMjl9gcpYbhv1blDKImbczEscKapedSAhy83SNXOcFuSeiWSm1_i_nIJhPaeGXQwnK_18&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Vxkpv7pjebn4k4w9u16nJtbySD0dGkfEx7RGZnttdqns6axg46DEIxsKC8PavfXYgppC7MOq3gfv2LUsEfBp4kgQ5_P30q3HQNdY62tZD859wHFY-zzO9KW1Ty7Wsls6X9qyR8NIg8jCgt--ivsYEEIFpS8r3Hwku0TxQkEYuxjDzX2z5cck8YTETQL9oGfJLsiKmbQ2t
Научи повече

Национален конкурс "СЛОВОТО И ДИАЛОГЪТ 2023г"!

На международната научна конференция-"Езици, култури и комуникации" на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", Ученикът от 10Б клас - Веселин Христов с научен ръководител - Антония Бошева - нашият  училищен психолог, бе награден с 3-то място на национален литературен конкурс "Словото и Диалогът". Конкурсът е посветен на българската просвета и култура. Благодарим за любезното отношение и приветственото слово на Доц. Илияна Димитрова - част от екипа на  Великотърновски университет.
В ПГ по Tранспорт поощряваме и подпомагаме развитието на техническия и творчески потенциал на всеки ученик. Това е един своеобразен мост между научните области, за да оставят те трайни следи във времето.

Научи повече

Световен ден на околната среда

Всеки човек е добре да се грижи за пространството, което обитава и ползва. Това е знак на уважение към него самия и пример за добро дело. Грижата е в основата на израстването и напредъка. Така както майката се грижи за своята рожба, докато стане Човек, така, както Майката Природа се е погрижила за нас, чрез безценните блага, с които разполагаме - плодородните почви, цветните лете поляни, зелените, прохладни Балкани, топлината на Слънцето и отмиващото умората море, така и ние с любов да се погрижим за нея. Днес ученици и учители от ПГ по транспорт гр. Бургас обединиха своите усилия в почистване на полигона ни до с. Лъка по повод Светoвния ден на Околната среда - 5 юни.

Научи повече
Всички новини

Програми и проекти

Участие в проект "Ученически практики- 2"

Професионална Гимназия по Транспорт гр.Бургас , участва в проект BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики-2" , реализиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" ,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

В проекта участваха общо 20 ученика.Чрез участието на нашите фирми  партньори - "БУРГАСБУС" ЕООД и "АДИНОР" ЕООД , учениците придобиха специфични практически умения, свързани с диагностиката, техническото обслужване и ремонт на автомобила,прилагане на правилата за ЗБУТ и усъвършенстване и надграждане на професионалните практически умения на реално работно място.

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

 Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве и самоконтрола на младите хора. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. За учебната 2022/2023 година в ПГ по транспорт град Бургас са сформирани един отбор по футбол и един отбор по волейбол. В тях тренират 34  момчета от VIII-X  клас.

 

 

Всички проекти