Професионална гимназия по транспорт в град Бургас

За училището

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г. като учебно заведение за подготовка на кадри със средно образование и работническа професионална квалификация. Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории.

Днес професионалната гимназия по транспорт в Бургас е училище с над 50-годишна история, което подготвя квалифицирани кадри за една от най-бързо развиващите се индустрии в света - автомобилната. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоръжения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.

Научи повече

Новини и събития

Васил Левски - живот и дело на Апостола

Творчеството разкрива и най - съкровените кътчета на една душа. Погалени от повея на националните традиции и любовта към родината, хората се вдъхновяват и разкриват в творбите си част от себе си, от знанието, което носят, от духа, в който са възпитани. Радваме се за Вашето старание и поздравяваме родителите Ви за Вашето възпитание! Продължавайте да творите и да носите в себе си любовта към литературата и словото, слово, чиито извор сте вие самите
Научи повече

"Базар на професиите"

На 11.03.2023 в Младежки културен център се проведе "Базар на професиите".
Казват, че най - добрият учител е личният опит. 
Със старание, търпение и ентусиазъм нашите ученици от 8 и 12 клас представиха през своя опит специалностите,  в които се обучават. Изтъкнаха предимствата и възможностите за професионално развитие, които предлага ПГ по транспорт в специалностите за новата 2023-2024 учебна година.
Те са :

  • Автотранспортна техника
  • Електрически превозни средства/Хибриди
  • Пристанищна механизация
  • Спедиция,транспортна и складова логистика

Както и възможност да участвате в най - новия проект за създаването на прототип на  електромобил, участващ в международни състезания за енергийна ефективност към Shell Eco-marathon !!!

Научи повече

Училищна информационна кампания -"Дигитална раница"

Представяне на „Дигитална раница“ - единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание

Интегриране на нова образователна платформа "Дигитална раница" на Министерството на образованието и науката бе представена на среща с учителите на Професионална гимназия по транспорт гр. Бургас. На нея бяха представени възможностите, които предлага електронната платформа – достъп до неограничен брой образователни ресурси по всички предметни области, до виртуални класни стаи, показаха се начини за изработване на авторски електронни уроци.

Платформата е предназначена както за учители, така и за учениците и техните родители. Позволявана родители  им да следят обучителния процес на своите деца и до получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа.

В периода от 22-24 февруари 2023 г. в часа на класа  и час по информационни технологии учениците от гимназията бяха запознати със съдържанието на "Дигитална раница" и с ползите, които биха могли да получат от нея. В периода 22 и 23  февруари 2023 година се проведоха родителски срещи, на които родителите  получиха информация за възможностите на платформата и начините за достъп до електронното съдържание.

https://edu.mon.bg/– линк към платформата „Дигитална раница“

Научи повече

Най-добър млад водач на МПС-2022/2023г

Като фундаментална цел на образованието, е определена целта за запазване и развиване на ученическия порив,така ,че всеки ученик да живее пълноценно и придобива нови знания и умения.Има умения, в които нашите бъдещи шофьори са ненадминати и това за пореден път бе доказано от водачите на МПС,които участваха в надпреварата за място на регионалния кръг в гр.Казанлък. Успех !!!

Научи повече
Всички новини

Програми и проекти

НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

 Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве и самоконтрола на младите хора. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. За учебната 2022/2023 година в ПГ по транспорт град Бургас са сформирани един отбор по футбол и един отбор по волейбол. В тях тренират 34  момчета от VIII-X  клас.

 

 

„LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

 „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори по проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областната дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

 

Първа среща През месец януари 2020 година в град Бургас се проведе първата международна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори по проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр.Бургас, България, Областна та дирекция на националното образование, град Ялова, Турция,    Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Хераклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Хераклион, Гърция.

Партньорството е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

Ще се прилагат адекватни средства за решаване на проблемите: ранно диагностиране на неуспеха в училище, каталог на успешните методи за учене и преподаване, нови платформи за обучение и комуникация, като e-Twinning и комуникационни канали между учители и ученици с помощта на компютърните технологии-I.C.T. Реализирането им предполага представяне на разнообразна учебна среда, образна диагностика на причините за ранното отпадане от училище във всяка страна; разработване на въпросници, за да открием причините за отпадането от училище; непринудено запознаване на учениците със спецификата на професиите във всяка страна; споделяне и сравняване на причините за отпадане между партньорите, за да се намерят общи аспекти; събиране на планове на уроци по различни предмети в издание в електронен формат; създаване и поддържане на уебсайт, съдържащ цялата информация и всички продукти, разработени по проекта; запознаване със спецификата на  социо-културната среда.

Партньорството в обучението,  допринеса за подобряване на достъпа на зрелите хора до всички нива на образование и култура, тъй като това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси, стоки и услуги.

 

Втора среща В периода от 29.11.2021 до 03.12.2021 г. в град Ялова, Турция се проведе втората международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ на проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори в проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областната дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от училища и институции от различни Европейски държави, за да се създаде по-добра представа за проблема и да се идентифицират основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

            Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Областната дирекция на националното образование в град Ялова, Турция г-н Абдулазис Йенийол Той представи образователната система в страната и въведе участниците в богатата история на град Ялова и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди.

По време на работните заседания бяха представени резултатите от направените анкети с ученици, родители и учители от България, Турция и Гърция. Бяха представени видеа, създадени от всяка партньорска организация, които популяризират следните професии: инженер, сервитьор, готвач, електротехник, шофьор, компютърен програмист, учител, медицинска среда, майстор на строителството, шивач.

По време на мобилността бяха проведени и срещи на ръководителите на институциите, партньори в проекта с цел планиране на предстоящите дейности.

Екипът на проекта посети няколко училища в гр. Ялова и обмени добри практики с директорите и учителите, работещи в тях.

Всички дейности бяха изпълнени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с предотвратяване на заразяване с Covid-19

Трета среща В периода от 26.03.2022 до 31.03.2022 г. в град Ираклион, Гърция се проведе третата международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е координатор на проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори в проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областна дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, гр. Ялова, Турция, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от училища и институции от различни Европейски държави, за да се създаде по-добра представа за проблема и да се идентифицират основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

            Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Регионално управление на средното образование, Гърция г-н Иоанис Караянидис. Той представи образователната система в страната и въведе участниците в богатата история на град Ираклион и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди.

По време на работните заседания бяха представени видеа, създадени от всяка партньорска организация, които популяризират следните професии: инженер, сервитьор, готвач, електротехник, шофьор, компютърен програмист, учител, медицинска среда, майстор на строителството, шивач.

По време на мобилността бяха проведени и срещи на ръководителите на институциите, партньори в проекта с цел планиране на предстоящите дейности.

Екипът на проекта посети няколко училища в гр. Ираклион и обмени добри практики с директорите и учителите, работещи в тях.

Всички дейности бяха изпълнени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с предотвратяване на заразяване с Covid-19.

Четвърта среща В периода от 25.06.2022 до 30.06.2022 г. в град Ялова, Турция се проведе третата международна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори по проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областната дирекция на националното образование, град Ялова, Турция,    Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

            Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“,   Ялова, Турция г-н Месут Демирки. Той въведе участниците в богата история на град Ялова и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди.

На втория ден от визитата се представи създадената книжка с добри образователни практики, събрани по време на срещите от България, Турция и Гърция. След това се проведе посещение до град Бурса. Там участниците посетиха следните забележителности: зелените градини и паркове на града, Османския музей-дървена къща от 17 век, крепостни стени и археологически музей.
На третия ден от срещата беше представен ютуб канала на проекта, съдържащ цялата информация и продуктите, разработени в рамките на проекта. Всичките партньори са качили  снимки, видеоклипове и друга информация по проекта. 

На следващия ден бяха проведени  работни срещи на  ръководителите и координаторите на проекта. През време на срещите бяха обсъдени последващите мобилността дейности, както и план за работа за следващата мобилност в гр. Бургас, България.

Последният ден от мобилността приключи с раздаване на сертификати на участниците. С много емоции, добри чувства и благодарности завърши тази мобилност.

Пета среща В периода от 21.09.2022 до 25.09.2022 г. в град Бургас, се проведе заключителната международна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Координатор на проекта Регионално управление на образованието град Бургас Негови партньори са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областна дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, гр. Ялова, Турция, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от училища и институции от различни европейски държави, за да се създаде по-добра представа за проблемите и да се идентифицират основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование чрез ефективни стратегии.

            Участниците в проекта взеха участие в тържествата по повод  22 септември – Ден на независимостта на България, срещнаха се и с г-н Димитър Николов - кмет на града, след което бяха посрещнати в ПГ по транспорт гр. Бургас от инж. Ирина Пенкова-директор на гимназията

По време на заключителната международна среща партньорите представиха резултатите от степента на отпадане на учениците от училище в техните институции, оценките на резултатите от програмите за обучение на учители. Информацията с резултатите от изпълнение на проектните дейности ще бъде публикувана в печатно издание, което ще се разпространи във всяка една от страните.

В рамките на проекта се разви сътрудничеството между партньорите и се разработиха съвместни планове за действие срещу общи проблеми.

Партньорството   допринесе за подобряване на достъпа на зрелите хора до всички нива на образование и култура, тъй като това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси, стоки и услуги.

В рамките на културната програма участниците в проекта посетиха музейната експозиция, включваща шест отделни стаи, всяка от които разкрива различен етап от историята на остров Света Анастасия и археологическия музей в гр. Созопол,  представящ богатото културно-историческо наследство на хилядолетния град. 

Гръцко-българо-турско приятелство.  Същата любов към децата, същите тревоги и мечти. Образованието обединява всички хора. До този извод стигнаха всички партньори и си пожелаха да надградят постигнатото.

Всички проекти