Професионална гимназия по транспорт в град Бургас

За училището

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г. като учебно заведение за подготовка на кадри със средно образование и работническа професионална квалификация. Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории.

Днес професионалната гимназия по транспорт в Бургас е училище с над 50-годишна история, което подготвя квалифицирани кадри за една от най-бързо развиващите се индустрии в света - автомобилната. За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоръжения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.

Научи повече

Новини и събития

Покана за провеждане на родителски срещи

ПОКАНА

 

 

Уважаеми родители на новопостъпилите ученици в VIII клас, каним Ви, на родителска среща, която ще се проведе на 12.09.2022 г. от 17:30 ч.

Класни ръководители:

 • VIII а клас, специалност Автотранспортна техника г-жа К. Стоянова
 • VIII б клас, специалност Електрически превозни средства г-жа А. Келбечева
 • VIII в клас, специалност Пристанищна механизация г-жа Д. Медарова

Очакваме Ви!

Научи повече

Съобщение за откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на учебната 2022/2023 година ще се състои

на 15.09.2022 г. от 10:00 часа в двора на гимназията.

Всички ученици да се явят най- късно до 09:50 ч.

Научи повече

Приключи проект „Inclusive education“ № 2020-1-BG01-KA101-078509

Десет преподаватели от ПГ по транспорт - Бургас взеха участие в проект „Inclusive education“ № 2020-1-BG01-KA101-078509. В периода 04-15.04.2022 г. учителите преминаха 10-дневно обучение в приемащата организация – Междукултурна Асоциация “Mobility friends”. Те участваха в 4 квалификационни курса, а именно:

Курс 1: „Дигиталната класна стая“ – В него участниците в програмата се запознаха с най-новите и актуални методи в дигиталното обучение, станало много актуално във време на пандемия от COVID – 19 със затворени институции и бизнеси през последните две години. Бяха представени много и разнообразни иновативни решения, способстващи процеса на обучение, като създаване на интерактивно съдържание с програмите PowerPoint, Audiocity, Adobe Photoshop и Blender. Бяха представени и решения в областта на 3D програмирането, които да способстват и визуализират определени 3D обекти в часовете и да привличат вниманието на учениците.

Курс 2: “Интерактивна класна стая“ – Участниците се запознаха с модерни и доказано работещи интерактивни модели като: „Обърната класна стая“, „Проектно-базирано обучение“, „Брейнсторминг“, „Мисли, раздели и сподели“, „Неформална дискусия“, „Обсъждане на реален проблем“, както и дейности чрез които учениците сами подготвят учебния материал преди часовете. Преподавателите се научиха как да използват тези инструменти за стимулиране мисловния процес на учениците и включването им като активни участници в часовете.

Курс 3:“Методологии за преподаване на английски език“ - В него бяха разиграни и отработени доказани стратегии в областта на преподаването на английски език както в среден и горен курс на обучение в средното училище, така и в специализирани програми за езиково обучение на чужденци с цел приобщаването им в обществото. Добро впечатление на участниците направиха различните подходи при обучението на ученици от различни възрасти, изучавайки английски език. Също така подготовката за уроците и вкарването на участниците в тях като активна страна, а не само като пасивни слушатели. Бяха разиграни и няколко различни типа уроци, в които учителите от ПГ по транспорт влязоха в ролята, както на студенти, така и на преподаватели. Чрез участието си в курса преподавателите имаха възможност да почерпят нови идеи и да променят или комбинират някои от методите с показаните по време на обучението спрямо възрастта,  състава и интересите на своите класове.

Курс 4: „Училищен мениджмънт“ – Този курс бе бизнес ориентиран и представи на участниците различните бизнес стратегии, които се използват в практиката на училищата в Западна Европа и в частност в Португалия. Бяха представени и обяснени работещи стратегии за привличането на средства извън фиксираните бюджети на училищата и подобряването на работата им с цел по-голяма прозрачност и отвореност към местните общности. Бяха анализирани и показани както добри практики, така и лоши такива с цел извличането на най–добрата и приложима стратегия, която да бъде работеща в съвременното училище в България.

 

Участниците усъвършенстваха своите презентационни и комуникационни умения в областта на работата в екип, изпълнението на задачи в срок и чувството за отговорност и самодисциплина. Всичко това обогати членовете на екипа, превръщайки ги в по-добри професионалисти в своята област и увеличи възможностите им за професионална реализация и удовлетвореност от работата.

Придобитите умения бяха удостоверени със Сертификати за участие и Европас сертификати на български и английски език на официална церемония в последния ден от мобилността.

Домакините бяха планирали и богата културна програма, включваща посещение на градовете Порто, Брага, Повоа де Варзим, Виана ду Каштелу и Валенса. Обучението по програма „Еразъм+“ подобри езиковите познания на участниците, разшири културния им мироглед и създаде усещане за европейска идентичност и принадлежност.

Сътрудничеството с европейските партньори е важно за поддържане на иновативността и актуалността на учебното съдържание с най-новите изисквания на бизнеса. Същото е важно и от гледна точка на възможностите за обмяна на опит и ноу-хау в методите на преподаване, за организиране на бъдещи ученически стажове, за изпращане на учители за обучение и сътрудничество в рамките на европейските образователни програми.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Научи повече

Иновативен технологичен център ще заработи в Професионалната гимназия по транспорт в Бургас

* Той ще съчетава възможностите на реален сервиз с 3D холограмни изображения на всички останали автомобилни компоненти

Научи повече
Всички новини

Програми и проекти

„LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

 „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори по проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областната дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

 

Първа среща През месец януари 2020 година в град Бургас се проведе първата международна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори по проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр.Бургас, България, Областна та дирекция на националното образование, град Ялова, Турция,    Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Хераклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Хераклион, Гърция.

Партньорството е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

Ще се прилагат адекватни средства за решаване на проблемите: ранно диагностиране на неуспеха в училище, каталог на успешните методи за учене и преподаване, нови платформи за обучение и комуникация, като e-Twinning и комуникационни канали между учители и ученици с помощта на компютърните технологии-I.C.T. Реализирането им предполага представяне на разнообразна учебна среда, образна диагностика на причините за ранното отпадане от училище във всяка страна; разработване на въпросници, за да открием причините за отпадането от училище; непринудено запознаване на учениците със спецификата на професиите във всяка страна; споделяне и сравняване на причините за отпадане между партньорите, за да се намерят общи аспекти; събиране на планове на уроци по различни предмети в издание в електронен формат; създаване и поддържане на уебсайт, съдържащ цялата информация и всички продукти, разработени по проекта; запознаване със спецификата на  социо-културната среда.

Партньорството в обучението,  допринеса за подобряване на достъпа на зрелите хора до всички нива на образование и култура, тъй като това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси, стоки и услуги.

 

Втора среща В периода от 29.11.2021 до 03.12.2021 г. в град Ялова, Турция се проведе втората международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ на проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори в проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областната дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от училища и институции от различни Европейски държави, за да се създаде по-добра представа за проблема и да се идентифицират основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

            Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Областната дирекция на националното образование в град Ялова, Турция г-н Абдулазис Йенийол Той представи образователната система в страната и въведе участниците в богатата история на град Ялова и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди.

По време на работните заседания бяха представени резултатите от направените анкети с ученици, родители и учители от България, Турция и Гърция. Бяха представени видеа, създадени от всяка партньорска организация, които популяризират следните професии: инженер, сервитьор, готвач, електротехник, шофьор, компютърен програмист, учител, медицинска среда, майстор на строителството, шивач.

По време на мобилността бяха проведени и срещи на ръководителите на институциите, партньори в проекта с цел планиране на предстоящите дейности.

Екипът на проекта посети няколко училища в гр. Ялова и обмени добри практики с директорите и учителите, работещи в тях.

Всички дейности бяха изпълнени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с предотвратяване на заразяване с Covid-19

Трета среща В периода от 26.03.2022 до 31.03.2022 г. в град Ираклион, Гърция се проведе третата международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Регионално управление на образованието – Бургас е координатор на проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори в проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областна дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, гр. Ялова, Турция, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от училища и институции от различни Европейски държави, за да се създаде по-добра представа за проблема и да се идентифицират основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

            Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Регионално управление на средното образование, Гърция г-н Иоанис Караянидис. Той представи образователната система в страната и въведе участниците в богатата история на град Ираклион и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди.

По време на работните заседания бяха представени видеа, създадени от всяка партньорска организация, които популяризират следните професии: инженер, сервитьор, готвач, електротехник, шофьор, компютърен програмист, учител, медицинска среда, майстор на строителството, шивач.

По време на мобилността бяха проведени и срещи на ръководителите на институциите, партньори в проекта с цел планиране на предстоящите дейности.

Екипът на проекта посети няколко училища в гр. Ираклион и обмени добри практики с директорите и учителите, работещи в тях.

Всички дейности бяха изпълнени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с предотвратяване на заразяване с Covid-19.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

В ПГ по транспорт стартираха дейностите по проект G05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” ОП НОИР 2014-2020 г. Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“. Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
 • подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Допустими дейности:

 • дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
 • дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустимите целеви групи по проекта са:

 • ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
 • учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
 • наставници от организациите-работодатели;
 • представители на бизнеса и науката

Линк:https://mon.bg/bg/101025

Всички проекти