Прием 2022-2023

ИНФОРМАЦИЯ

за свободни места за прием на ученици след завършено основно образование за

четвърти етап на класиране:

Професия, специалност

Брой

свободни

места

525060 МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

5250603 ПРИСТАНИЩНА МЕХАНИЗАЦИЯ

11

 

 

Необходими документи за кандидатстване - свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство.

Срок за кандидатстване - 05.09.2022 г.

Кандидатите подават документи в училището.

https://www.facebook.com/100000526973187/videos/482444226985768

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

ПРИСТАНИЩНА МЕХАНИЗАЦИЯ

Резултат от националното външно оценяване

 

Резултат от свидетелство за основно образование по:

УДВОЕН РЕЗУЛТАТ от:

 

1. Български език и литература
2. Математика
 

 

1. Информационни технологии

2. Физика и астрономия

 

  

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.
 

Дейност

Срок

1.

Провеждане на НВО по:
Български език и литература
Математика

14 юни от 10:00 часа 2022г.
16 юни 10:00 часа 2022 г.

2.

Подаване на документи за участие в приема на ученици

от 05 юли 2022 г.
до 07 юли 2022 г.

3.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.
включително

4.

Записване на приетите ученици на първия етап на класиране или подаване на заявление за участие във втория етап на класиране

до 13-15 юли 2022 г.
включително

5.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.
включително

6.

Записване на приетите ученици на втория етап на класиране

до 21-22 юли 2022 г.
включително

7.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

8.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

от 26 юли 2022 г.
до 27 юли 2022 г.
включително

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.
включително

10.

Записване на приетите ученици на третия етап на класиране

01-02 август 2022 г.
включително

11.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

12.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора
до 10 септември 2022 г.
включително