История

 

Професионална гимназия по транспорт е открита през 1968 г. като учебно заведение за подготовка на кадри със средно образование и работническа професионална квалификация.

От учебната 1987/1988 г. се извършва първият прием на ученици със средно специално образование по специалността “Автомобили и кари” – дневно обучение и на кадри със завършено средно образование по специалността “Експлоатация на автомобилния транспорт” – задочно обучение.

От учебната 1992/1993 г. приемът на техникумските паралелки се разширява със специалността “Управление на транспортното предприятие”, а от учебната 1994/1995 г. и със специалността “Електротехника на автомобилния транспорт”.

Училището се помещава в монолитна едноетажна сграда и разполага с 11 класни стаи и кабинети, 12 работилници и лаборатории.

За провеждане на учебната и лабораторната практика училището разполага с много и разнообразни гаражни съоръжения, учебно-технически средства, мултимедийна апаратура, леки и лекотоварни МПС.