Заповядайте в нашето голямо семейство !

| 248
Споделете
Скъпи ученици, обучението в нашата гимназия е период на развитие на Вашите умения, период на обучение и на проява на качествата на вашата личност. Период на общуване, на трениране на волята, усърдието и амбицията да изградите едно добро бъдеще за себе си!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gramofona.com%2Fburgas-obshtestvo%2Fot-gimnaziyata-po-transport-v-burgas-kanyat-sedmoklasnicite-v-tyahnoto-golyamo-semeystvo%3Ffbclid%3DIwAR0ghAirT1aoBc2L8XFNGp3U08FRUyWLpNLTjrIRhN2f47d-dyoF6rG0wd0&h=AT3dIu3zaHm9oaVX-HdnhcBJrbzo1gK0SUGBr2SYwzpI6FldQAKntFttkbUzDyCjMjl9gcpYbhv1blDKImbczEscKapedSAhy83SNXOcFuSeiWSm1_i_nIJhPaeGXQwnK_18&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Vxkpv7pjebn4k4w9u16nJtbySD0dGkfEx7RGZnttdqns6axg46DEIxsKC8PavfXYgppC7MOq3gfv2LUsEfBp4kgQ5_P30q3HQNdY62tZD859wHFY-zzO9KW1Ty7Wsls6X9qyR8NIg8jCgt--ivsYEEIFpS8r3Hwku0TxQkEYuxjDzX2z5cck8YTETQL9oGfJLsiKmbQ2t