Ученици поддържат автобусите на градския транспорт

| 331
Споделете

Бургаски ученици участват в поддръжката на автопарка на градския транспорт, озеленяват паркове, разработват софтуерни продукти за местни фирми, работят със стругове и машини с програмно управление.
Това са само част от дейностите, извършвани в област Бургас по проекта BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики 2“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", които бяха представени по време на Националните дни на ученето през целия живот в морския град. Ученическите практики дават възможност на ученици от професионални гимназии да развиват уменията си в реална работна среда във фирми и предприятия с помощта на наставник от съответното дружество и наблюдаващ учител.
Сред партньорите на Професионалната гимназия по транспорт в Бургас е общинският превозвач „Бургасбус“. Десетима ученици от училището са избрани да карат там практика по проекта, като са се включили в поддържането на превозните средства на градския транспорт.