Стипендиантска програма "БДЖ-НКЖИ"

| 269
Споделете

Няма как да знаем точно какво ще се случи в живота на нашите ученици, но може да сме сигурни в едно – ако дадем в ръцете им правилния ключ за „вратата с възможностите”, те ще могат да имат избор.

"Професионална Гимназия по Транспорт" гр.Бургас и  „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“,стартираха сътрудничество, с което имаме възможност да допринесем за положителната промяна на нагласите у младите хора към професионалното образование и да им очертаем реални възможности за реализация в специфични сфери на транспорта.

Ученици от бургаската Професионална гимназия по транспорт ще станат стипендианти на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура". Директорът на ПГ по транспорт Красимир Кънчев заедно с 17 ученици посетиха на място българските железници в морския град, за да се запознаят с условията .

Програмата е предназначена за учениците ни от 11 и 12 клас , като се предлага и стипендия в размер на 150 лв. месечно за една или две години.

Стипендиантите ще имат възможност да се запознаят със структурата, функциите, характера и спецификата на дейността на БДЖ, като участват в реалния работен процес по време на платения си стаж между последните две учебни години в сътрудничество с екип от професионалисти, за придобиване на знания и опит.

След дипломирането, желаещите да сключат трудов договор имат възможност за безплатно обучение за сметка на ДП НКЖИ в Центъра за професионална квалификация за придобиване на професионална квалификация и получаване на правоспособност за:

-Ръководител движение

-Техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения

-Механик по контактна мрежа

-Механик по осигурителна техника