Съобщение за откриване на учебната година

| 401
Споделете

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на учебната 2022/2023 година ще се състои

на 15.09.2022 г. от 10:00 часа в двора на гимназията.

Всички ученици да се явят най- късно до 09:50 ч.