ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

| 1073
Споделете

Файлове:

Графика на групите (1).pdf Графика на групите (1).pdf

Графика на групите.pdf Графика на групите.pdf

Програма и график на група по допълнително обучение по биология и здравно образование XII б клас.pdf Програма и график на група по допълнително обучение по биология и здравно образование XII б клас.pdf

Програма и график на група по допълнително обучение по професионлана подготовка IX в клас.pdf Програма и график на група по допълнително обучение по професионлана подготовка IX в клас.pdf

Програма и график на група по допънително обчение по български език и литертура XII б клас.pdf Програма и график на група по допънително обчение по български език и литертура XII б клас.pdf

Програма и график на група за занимания по интереси Кибербезопасност на ученици.pdf Програма и график на група за занимания по интереси Кибербезопасност на ученици.pdf

Програма и график на група по допълнително обучение по английски език VIII б клас.pdf Програма и график на група по допълнително обучение по английски език VIII б клас.pdf

Програма и график на група по допълнително обучение по български език и литература XII a клас.pdf Програма и график на група по допълнително обучение по български език и литература XII a клас.pdf

Програма и график на група за допълнително обучение по английски език на VIII a клас.pdf Програма и график на група за допълнително обучение по английски език на VIII a клас.pdf

Програма и график на група за занимания по интереси Здраве и успех.pdf Програма и график на група за занимания по интереси Здраве и успех.pdf

Програма и график на група по допълнително обучение по биология и здравно образование XII a клас.pdf Програма и график на група по допълнително обучение по биология и здравно образование XII a клас.pdf