Проект "Еразъм+" Португалия 2019-2020

| 1448
Споделете

Програма "Еразъм+", КД1 - "Образователна мобилност на граждани", сектор "Професионално образование и обучение".

Проект "Повишаване възможностите за заетост на младите монтьори и техници по транспортна техника чрез професионална практика в Португалия".

Целите на проекта ще бъдат реализирани чрез изпращането на 24 ученици от ПГ по транспорт, изучаващи специалности „Автомобилна мехатроника“ и „Автотранспортна техника” на 2-седмично практическо обучение в Барселос, Португалия. Практиката ще се осъществи в реални условия, осигурени от португалските партньори David Octávio Martins da Costa и Barcelturbo Lda., под менторството на технически експерти от двата автосервиза.

 

Кои са Mobility Friends?

Представяне на проекта

Критерии

Необходими документи при кандидатстване

График на дейностите

Допуснати до втори етап

Допуснати до интервю

График за провеждане на интервю за проверка и оценка на езиковите компетентности на учениците

Краен резултат от втори етап

Списък на класираните ученици