Проект "Еразъм+" Англия 2020-2021

| 972
Споделете

Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение"на програма "Еразъм+"

 

Представяне на проекта

Критерии

Необходими документи при кандидатстване

График на дейностите

Допуснати до втори етап

Допуснати до интервю

График за провеждане на интервю за проверка и оценка на езиковите компетентности на учениците

Краен резултат от втори етап

Списък на класираните ученици