От днес, 16.03.2020 г., ще се обучавате в електронна среда

| 1310
Споделете

Учебният процес ще се провежда при спазване на действащото седмично разписание за втория учебен срок по нов график. Учителите ще използват инструментите на www.shkolo.bg, Facebook, Viber, Уча.се и др. Напомням Ви, че не сте във ваканция и трябва съзнателно и отговорно да изпълнявате поставените задачи. Вашите учители ще са на линия да Ви напътстват и консултират!Създадени са групи по класовете, седмичен график, обратна връзка за изпълнените от учениците задачи.

 

ИНЖ. ИРИНА ПЕНКОВА

Директор на ПГ по транспорт