НП "Заедно в изкуствата и в спорта"

| 651
Споделете

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

 Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве и самоконтрола на младите хора. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците. За учебната 2022/2023 година в ПГ по транспорт град Бургас са сформирани един отбор по футбол и един отбор по волейбол. В тях тренират 34  момчета от VIII-X  клас.