Новини

Информация за удължаване на срока

~~СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 Т. 2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок е получена само една оферта за участие.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:30 ч. на 12.08.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, у.“Демокрация“ № 5, в сградата на ПГ по транспорт Бургас.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 13.08.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на ПГ по транспорт Бургас, от комисия, назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Линк към профил на купувача- https://www.autoburgas.com/bg/1
Данни за Възложителя:
ПГ по транспорт Бургас
8000, Бургас, ул. "Демокрация“ № 5
Лице за контакт:
Таня Георгиева – тел: 056 820155

Информация за удължаване на срока

Научи повече

Учениците на Гимназията по транспорт ще получават безплатна шофьорска книжка и стипендия по време на обучението

* При нас ще получите още модерна база, практика във фирми и гарантирана професия с високо заплащане

Научи повече

Гимназията по транспорт спечели проект по национална програма за модернизиране на оборудването

Ние сме единственото училище в Бургас в списъка на МОН със спечелено национално финансиране за закупуване на съвременна техника за практическите лаборатории.

Научи повече

Спекта Ауто подкрепя ПГ по Транспорт

Рамо до рамо с нас застават местните представители на Toyota и Lexus!

Уверени сме, че с партньори като тях ще дадем още по-добри практически знания на нашите ученици!

Научи повече

Още подкрепа за ПГ по Транспорт Бургас!

Volvo Trucks е е част от Volvo Group и вторият по големина бранд за камиони в света със 100 000 служители и продажби в над 140 страни. Над 150 души работят във Волво Груп България. 1/3 от тях са под 30 год. Половината от механиците също са под 30 год. През 2018 г. са открити нови 31 работни места. Над 50% от стажантите продължават да работят за компанията.

Вторият сервизен център на компанията е в Бургас и е открит през 2008 г. През 2017 г. отваря врати настоящият сервиз в индустриален и логистичен парк Бургас. В центърът се извършва обслужване, сервизиране и продажба на пълната гама товарни автомобили от марките Volvo и Renault. Сервизът разполага с модерно оборудване по световните стандарти на компанията.

Затова бих искал да похваля усилията в тази посока на Професионалната гимназия по транспорт в Бургас, която освен модерно обновената си база въведе нови и актуални специалности, които са търсени и добре платени в цял свят. Неслучайно нашата компания подкрепя напълно училището и изключителния екип от професионалисти в него. Целта ни е да помогнем на учениците да придобият още по-задълбочени знания и умения за най-новото в автомобилната индустрия.

Пожелаваме на екипа и учениците на Професионалната гимназия по транспорт успех!

Научи повече

Бургасбус подкрепя ПГ по ТРАНСПОРТ

Бургасбус е част от училищното настоятелство на ПГ по Транспорт. Като най-голям превозвач на територията на областта и като предприятие с традиции, БургасБус заявява готовността си да помага в изграждането на бъдещите специалисти, които ще подготвя нашата гимназия. В последните години бе изцяло обновен авто парка и базата на компанията с едни от най-съвременните технологии за диагностика. В Бургасбус работят и много бивши възпитаници на гимназията, които с радост ще предадат своето ноу-хау на бъдещите си колеги.

Благодарим на Бургасбус за подкрепата!

Научи повече

Автомобилни компании оборудват с най-съвременна техника лабораториите в обновената Гимназия по транспорт

Най-големите представители на автомобилната индустрия в Бургас ще помогнат в оборудването с най-съвременна техника на лабораториите на напълно обновената Професионална гимназия по транспорт. Те влязоха в училищното настоятелство, за да обучават кадри за най-актуалната специалност, която от тази година за първи път ще се изучава в Бургас – „Електрически превозни средства“. В момента и следващите години това ще бъдат най-търсените специалисти в транспортния бранш, които ще имат гарантирана реализация и сериозен доход.

Научи повече

Каним всички родители и ученици да се запознаят с новите условия и специалности на гимназията

* Очакваме Ви на 26 юни, сряда, от 18.00 часа на бул. „Демокрация“ № 5

Научи повече