Новини

Най-добър млад водач на МПС-2022/2023г

Като фундаментална цел на образованието, е определена целта за запазване и развиване на ученическия порив,така ,че всеки ученик да живее пълноценно и придобива нови знания и умения.Има умения, в които нашите бъдещи шофьори са ненадминати и това за пореден път бе доказано от водачите на МПС,които участваха в надпреварата за място на регионалния кръг в гр.Казанлък. Успех !!!

Научи повече

150г. Левски във вечността

ПГ по транспорт отбеляза 150г. Левски във вечността с факелно шествие и приятната компания на родолюбиви ученици и учители!
И откъс от едно актуално за нашето време писмо на Левски:
"За отечеството работим, байо, кажи ми моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все едно да вървим, ако ще бъдем хора."
Така е ... човечността и искреността са в основата на разбирателството
Научи повече

Най - добър млад автомонтьор-2022/2023г

В ПГ по транспорт, гр. Бургас в периода 15-20.02 се провежда училищен кръг на Националното състезание "Най - добър млад автомонтьор и водач на МПС". Подплатени с теоретични знания и практически умения по време на своето обучение, класираните на първо и второ място ученици от XI и XII клас, от крайното класиране за автомонтьори и ученикът, класирал се на първо място за водач на МПС, ще участват в Регионалния кръг, провеждащ се в гр. Казанлък на 17 - 18.03.2023г. Пожелаваме ви успех и вярваме във вашите възможности
Научи повече

График за провеждане на родителски срещи за II срок

Уважаеми родители,

На 22.02(сряда) и 23.02(четвъртък), от 18.00ч ще бъдат проведени родителски срещи.

8А , 8Б , 8В -          22.02.2023г

9А , 9Б , 9В -          22.02.2023г

10А , 10Б , 10В -    23.02.2023г

11А , 11Б , 11В -    23.02.2023г

12А , 12Б          -    22.02.2023г

В прикачения файл,може да откриете графика за всички родителски срещи за II срок на учебната 2022/2023г

 

 

Научи повече

Покана за провеждане на родителски срещи

ПОКАНА

 

 

Уважаеми родители на новопостъпилите ученици в VIII клас, каним Ви, на родителска среща, която ще се проведе на 12.09.2022 г. от 17:30 ч.

Класни ръководители:

  • VIII а клас, специалност Автотранспортна техника г-жа К. Стоянова
  • VIII б клас, специалност Електрически превозни средства г-жа А. Келбечева
  • VIII в клас, специалност Пристанищна механизация г-жа Д. Медарова

Очакваме Ви!

Научи повече

Съобщение за откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на учебната 2022/2023 година ще се състои

на 15.09.2022 г. от 10:00 часа в двора на гимназията.

Всички ученици да се явят най- късно до 09:50 ч.

Научи повече

Приключи проект „Inclusive education“ № 2020-1-BG01-KA101-078509

Десет преподаватели от ПГ по транспорт - Бургас взеха участие в проект „Inclusive education“ № 2020-1-BG01-KA101-078509. В периода 04-15.04.2022 г. учителите преминаха 10-дневно обучение в приемащата организация – Междукултурна Асоциация “Mobility friends”. Те участваха в 4 квалификационни курса, а именно:

Курс 1: „Дигиталната класна стая“ – В него участниците в програмата се запознаха с най-новите и актуални методи в дигиталното обучение, станало много актуално във време на пандемия от COVID – 19 със затворени институции и бизнеси през последните две години. Бяха представени много и разнообразни иновативни решения, способстващи процеса на обучение, като създаване на интерактивно съдържание с програмите PowerPoint, Audiocity, Adobe Photoshop и Blender. Бяха представени и решения в областта на 3D програмирането, които да способстват и визуализират определени 3D обекти в часовете и да привличат вниманието на учениците.

Курс 2: “Интерактивна класна стая“ – Участниците се запознаха с модерни и доказано работещи интерактивни модели като: „Обърната класна стая“, „Проектно-базирано обучение“, „Брейнсторминг“, „Мисли, раздели и сподели“, „Неформална дискусия“, „Обсъждане на реален проблем“, както и дейности чрез които учениците сами подготвят учебния материал преди часовете. Преподавателите се научиха как да използват тези инструменти за стимулиране мисловния процес на учениците и включването им като активни участници в часовете.

Курс 3:“Методологии за преподаване на английски език“ - В него бяха разиграни и отработени доказани стратегии в областта на преподаването на английски език както в среден и горен курс на обучение в средното училище, така и в специализирани програми за езиково обучение на чужденци с цел приобщаването им в обществото. Добро впечатление на участниците направиха различните подходи при обучението на ученици от различни възрасти, изучавайки английски език. Също така подготовката за уроците и вкарването на участниците в тях като активна страна, а не само като пасивни слушатели. Бяха разиграни и няколко различни типа уроци, в които учителите от ПГ по транспорт влязоха в ролята, както на студенти, така и на преподаватели. Чрез участието си в курса преподавателите имаха възможност да почерпят нови идеи и да променят или комбинират някои от методите с показаните по време на обучението спрямо възрастта,  състава и интересите на своите класове.

Курс 4: „Училищен мениджмънт“ – Този курс бе бизнес ориентиран и представи на участниците различните бизнес стратегии, които се използват в практиката на училищата в Западна Европа и в частност в Португалия. Бяха представени и обяснени работещи стратегии за привличането на средства извън фиксираните бюджети на училищата и подобряването на работата им с цел по-голяма прозрачност и отвореност към местните общности. Бяха анализирани и показани както добри практики, така и лоши такива с цел извличането на най–добрата и приложима стратегия, която да бъде работеща в съвременното училище в България.

 

Участниците усъвършенстваха своите презентационни и комуникационни умения в областта на работата в екип, изпълнението на задачи в срок и чувството за отговорност и самодисциплина. Всичко това обогати членовете на екипа, превръщайки ги в по-добри професионалисти в своята област и увеличи възможностите им за професионална реализация и удовлетвореност от работата.

Придобитите умения бяха удостоверени със Сертификати за участие и Европас сертификати на български и английски език на официална церемония в последния ден от мобилността.

Домакините бяха планирали и богата културна програма, включваща посещение на градовете Порто, Брага, Повоа де Варзим, Виана ду Каштелу и Валенса. Обучението по програма „Еразъм+“ подобри езиковите познания на участниците, разшири културния им мироглед и създаде усещане за европейска идентичност и принадлежност.

Сътрудничеството с европейските партньори е важно за поддържане на иновативността и актуалността на учебното съдържание с най-новите изисквания на бизнеса. Същото е важно и от гледна точка на възможностите за обмяна на опит и ноу-хау в методите на преподаване, за организиране на бъдещи ученически стажове, за изпращане на учители за обучение и сътрудничество в рамките на европейските образователни програми.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Научи повече

Иновативен технологичен център ще заработи в Професионалната гимназия по транспорт в Бургас

* Той ще съчетава възможностите на реален сервиз с 3D холограмни изображения на всички останали автомобилни компоненти

Научи повече