"НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА"

| 311
Споделете

По покана на Министерството на образованието и науката и Технически университет гр.София, Професионална Гимназия по транспорт гр.Бургас ,бе избрана за представител на Бургаска област в „НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“ , състояла се на 18.12.2023г. Иновациите ,които развиваме в областта на зелените технологии, не останаха незабелязани и заслужено бяхме поканени за обмяна на опит, технически и добри практики. В рамките на събитието бяха посетени: център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ , Лаборатория и изследователска база Център за Върхови постижения „УНИТе“ , Иновативни лаборатории и изследователска база на център „УНИТе“.