Електрическа конверсия на стар велосипед

| 490
Споделете
Трима знаещи и можещи ученици от Професионална гимназия по транспорт гр.Бургас , преобразуваха стар велосипед в електрически.Учениците от 11Б клас специалност “Електрически превозни средства“,разбират,че начинанието им има потенциал и може да реши редица предизвикателства като намаляване на замърсяването на въздуха,намаляване на трафика и за да се намери заместител на електрическите автомобили,които все още струват скъпо.
Идеята на Георги Едрев,Димитър Матеев и Георги Маринов под ръководството на техният учител и директор на гимназията инж.Красимир Кънчев е да използват отново стари колела и да ги превръщат в електрически.
Благодарение на добре развитата структура от велоалеи,електрическото превозно средство ще се използва служебно от персонала на гимназията за транспорт до различни институции: поща,банки,регионално управление на образованието и д.р