Специалност "Електрически превозни средства/хибриди"

Професия

Специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност – електромобили и хибриди

Най-новата специалност в ПГТ-Бургас

„Електрически превозни средства" с интензивно изучаване на английски език

Срок на обучение

5 години

Степен на професионална квалификация

трета

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“
Кой може да кандидатства?

За специалност „Електрически превозни средства" могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас с интерес към изучаване на диагностиката и техническото обслужване на „автомобилите на бъдещето“. 

Кои са конкретните области на реализация на специалистите, завършили успешно курса си на обучение по „Електрически превозни средства"?

Индустрията за производство на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология, както  и зарядни станции за електромобили, е един от най-бързо развиващите се сектори на световно ниво.  От 2008 г. до днес електрическите автомобили бележат сериозен възход, който се дължи до голяма степен на напредъка в технологиите за производство на батерии за електромобили, както и редицата техни предимства в сравнение с двигателите с вътрешно горене.

Завършилите пълния курс на обучение могат да намерят професионална реализация във всички дейности, свързани с обслужването на колите на бъдещето – електрически автомобили и автомобили с хибридна технология, като например:
  • Организиране, контролиране и извършване на демонтаж, монтаж, центровки и регулировки и контролно-диагностични операции;
  • Техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател);
  • Работа със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрически или хибридно задвижване.
Кандидатствайте за специалността с код 0997