Специалност "Автотранспортна техника"

Професия

Монтьор на транспортна техника

Срок на обучение

5 години

Степен на професионална квалификация

трета

Безплатно обучение за управление на МПС, категория „B“
Кой може да кандидатства?

За специалност „Автотранспортна техника" могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас, чийто интерес е насочен към управлението, поддръжката и ремонта на автотранспортната техника.

Кои са конкретните области на реализация на специалистите, завършили успешно курса си на обучение по „Електрически превозни средства"?

Професия „Монтьор на транспортна техника“ е изключително актуална и с широко практическо приложение. Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa. Обучението по специалност „Автотранспортна техника“ отговоря на нуждите на автомобилния транспорт, които ни предлага автомобили, събрали в конструкцията си  като във фокус всички върхови постижения от съвършената механика до бордовия компютър..

Завършилите пълния курс на обучение ще умеят да:
  • извършват диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила;
  • организират, контролират и извършват техническо обслужване и ремонт на автомобила;
  • извършват изпитания и правят регулировка на основни агрегати и системи на двигателя с вътрешно горене на автомобила.
Кандидатствайте за специалността с код 0992