Специалност "Автомобилна мехатроника"

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност,
която включва следните компоненти:
Механични системи - механизми, устройства, възли, сглобени единици;
Електронни системи - датчици, микроелектроника, електромеханика;
Информационни системи -компютърна техника, софтуер.
Учебното съдържание включва:
               - основни принципи, структура и класификация на електронните системи за управление на автомобили
                - модел на бензинов двигател като обект на управление;
               - модел на дизелов двигател като обект на управление;
               - управляемост и устойчивост на автомобила;
               - електронни системи за управление на трансмисията;
               - електронни системи за управление на спирачната система;
               - електронни системи за управление на окачването;
               - електронна програма за стабилност на автомобила;
               - системи за диагностика. 

В края на обучението учениците трябва да познават моделите, на базата на които са построени електронните системи за управление в съвременните автомобили, да могат да анализират алгоритмите на действие при различни режими, да познават конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти.