Проект "Еразъм+"

| 672
Споделете

Програма "Еразъм+", КД1 - "Образователна мобилност на граждани", сектор "Професионално образование и обучение".

Проект "Повишаване възможностите за заетост на младите монтьори и техници по транспортна техника чрез професионална практика в Португалия".

Целите на проекта ще бъдат реализирани чрез изпращането на 24 ученици от ПГ по транспорт, изучаващи специалности „Автомобилна мехатроника“ и „Автотранспортна техника” на 2-седмично практическо обучение в Барселос, Португалия. Практиката ще се осъществи в реални условия, осигурени от португалските партньори David Octávio Martins da Costa и Barcelturbo Lda., под менторството на технически експерти от двата автосервиза.