Класни ръководители

Класни ръководители 2021/2022Класни ръководители 2022/2023

 

Класни ръководители 2021/2022Класни ръководители 2021/2022


 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

2019/2020 г.

 

VIII А клас – Таня Калудова

VIII Б клас – Розалия Дякова

VIII В клас– Свилен Цъгов

IX А клас – Татяна Атанасова

IX Б клас – инж. Даниела Паскалева

Х А клас – Димитър Динев

Х Б клас – инж. Мария Кирова

XI А клас – Диляна Медарова

XI Б клас – Ани Михайлова

XII А клас – инж. Веска Шиваринова